Kontakty pro ČR:

Send Předplatné spol. s r.o.,

Ve Žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9

tel.: 225 985 225,
fax: 225 341 425,
e-mail: send@send.cz

GENIUS PRESS s.r.o.

Kontakt pre SR:

Mgr. Marta Lesňáková,

Lipová 3, 053 61 Spišské Vlachy

tel.: 0907 546 259,
e-mail: infosk@e-knihovnicka.cz

Predplatné pre SR:

Mediaprint-Kapa Pressegrossovo, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

P.O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3

tel.: 0244 458 821,
  0244 458 816,
  0244 442 773,
  0800 188 826,
fax: 0244 458 819,
e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 


Šéfredaktor: Ing. Jiří Savinec savinec@e-knihovnicka.cz Telefon: 603 551 392
       
         
Redakce:     Telefon:  
Kulinární produkce:     Telefon: 605 489 816
Distribuce v ČR: Jana Fajgelová info@e-knihovnicka.cz Telefon: 734 754 260
         
Obchodní oddělení:        
  Zuzana Tomaschková tomaschkova@e-knihovnicka.cz 605 405 799
      Fax: 242 488 398
    inzerce@e-knihovnicka.cz Fax: 242 488 398
Adresa redakce: Kateřinská 20, 128 00 Praha 2 redakce@e-knihovnicka.cz Telefon/ Fax 224 919 652
         
Manažer speciálních projektů Bc. Jana Fajgelová genius.sk@e-knihovnicka.cz Telefon: 00420/734 754 260
Distribuce v SR Bc. Jana Fajgelová genius.sk@e-knihovnicka.cz Telefon: 00420/734 754 260