Likvidácia eternitu vykonávaná odborným personálom

likvidacia eternitu

Likvidácia eternitu a azbestu vždy musí byť vykonaná odborným personálom s pomocou špeciálnych technológií a v súlade s príslušnými zákonmi. Navrhované opatrenia a technologický postup následne prerokujem s príslušnými úradmi. Likvidácia eternitu je v každom jednotlivom prípade spojená s vyhotovením nevyhnutnej legislatívnej dokumentácie, fyzickej demontáže odpadu a jeho bezpečného odvozu na skládku. 

Komplexné služby

Popri likvidácii eternitu poskytujeme aj ďalšie služby, ako je likvidácia azbestu, likvidácia azbestových rozvodov, odvoz azbestu, likvidácia boletických panelov a nelegálnych skládok, ako aj likvidáciu celých stavebných komplexov s výskytom azbestového ohrozenia. Disponujeme špeciálnym oprávnením na likvidáciu eternitu a azbestu v interiéroch a exteriéroch. Pri výskyte ktorejkoľvek z týchto látok je nevyhnutné okamžite osloviť subjekty s takýmto oprávnením a nepristupovať k likvidácii eternitu alebo azbestu vo vlastnej réžii. 

Likvidácia azbestu a eternitu (zdroj: montescompany.sk)

Mohlo by vás zaujímať: Krtkovanie a čistenie potrubia v Trnave


Likvidácia eternitu

Pri likvidácii eternitu alebo azbestu vždy používame špeciálne náradie, certifikované stabilizačné prípravky, kvalitné a certifikované osobné ochranné pracovné prvky, filtráciu vzduchu s HEPA filtrami, technológiu zabraňujúcu šíreniu nebezpečných azbestových vlákien a vykonávame vždy aj testy na prítomnosť azbestových vlákien v akreditovanom laboratóriu. Ak narazíte na azbest, je potrebné okamžite ukončiť akúkoľvek pracovnú činnosť a ohlásiť váš nález zodpovednému pracovníkovi. 

Pri pozitívnom náleze je zároveň potrebné zamedziť vstupu všetkým osobám na kontaminované miesto a kontaktovať subjekty so špeciálnym oprávnením. Ak neviete, ako postupovať, krátky návod nájdete na našom webe, alebo nás môžete kedykoľvek kontaktovať. 


Zdroj: montescompany.sk

Summary
Likvidácia eternitu vykonávaná odborným personálom
Article Name
Likvidácia eternitu vykonávaná odborným personálom
Description
Likvidácia eternitu a azbestu vždy musí byť vykonaná odborným personálom s pomocou špeciálnych technológií a v súlade s príslušnými zákonmi.
Author
Publisher Name
e-knihovnicka.cz
Publisher Logo