Online CRM systém zlepší časový manažment každej prevádzke

online crm system

Šikovné technológie nám už neraz dokázali pomôcť v osobných aj profesionálnych životoch. Riadenie firmy patrí medzi činnosti, ktoré si vyžadujú množstvo praktických skúseností a iných zručností. Pri rozvoji podnikania však už väčšinou potrebujeme aj nové ľudské zdroje a ďalšie pomocné nástroje, vďaka ktorým následne dokážeme zautomatizovať mnohé korporátne procesy, získať lepší prehľad o celkovom smerovaní firmy a ušetriť čas aj finančné prostriedky. Jedným z takýchto nástrojov je aj online CRM systém FLOWii.

Výhody CMR systému

Online CMR systém FLOWii je jednoduchý a používateľom prináša riešenie, ktoré im uľahčí administratívu, zlepší časový manažment a sprehľadní obchodné aktivity spoločnosti. Prehľadná databáza kontaktov by mala byť súčasťou každého podniku. Vďaka nej získa manažment firmy aj jej zamestnanci podrobný prehľad o dianí na trhu a cieľovej skupine zákazníkov, čo významným spôsobom pomáha v zlepšovaní starostlivosti o zákazníka. S FLOWii máte evidenciu kontaktov na jednom mieste a zákazníkov dokážete členiť podľa zvolených charakteristík a kategórií. Vďaka tomu máte k dispozícii aj efektívny plánovací nástroj, ktorý vám umožní nastaviť politiku a stratégiu firmy smerom k vašim zákazníkom.

crm prehlad v obchode
Online prehľad nad dianím v obchode

Obchod pod palcom

CRM softvér FLOWii pomáha strážiť obchodné príležitosti a rozpracované akcie dotiahnuť do úspešného konca. Vývoj obchodov s ním môžete sledovať online, vďaka čomu eliminujete riziko, že na niektorú príležitosť zabudnete, alebo nebude dotiahnutá do záveru. Spolu s tým získate aj detailný prehľad o potenciálnych tržbách firmy, čo vám opäť pomôže efektívnejšie nastaviť stratégiu aj komunikáciu spoločnosti smerom dovnútra aj navonok. Všetky údaje, ktoré do systému zadáte, vám ukáže v prehľadných grafoch, takže môžete v čase sledovať aj aktivitu vašich obchodných zástupcov.

Online CRM systém FLOWii je prehľadná a funkciami nabitá aplikácia. Ku každej zakúpenej licencii zároveň získavate plnohodnotnú zákaznícku podporu, bezplatné online konzultácie a pravidelné aktualizácie softvéru.

Ďakujeme vám za vašu dôveru a tešíme sa, že využívate naše služby!


Zdroj: flowii.com

Summary
Online CRM systém zlepší časový manažment každej prevádzke
Article Name
Online CRM systém zlepší časový manažment každej prevádzke
Description
Online CMR systém FLOWii je jednoduchý a používateľom prináša riešenie, ktoré im uľahčí administratívu, zlepší časový manažment a sprehľadní obchodné aktivity spoločnosti.
Author
Publisher Name
e-knihovnicka.cz
Publisher Logo