Softštartéry a frekvenčné meniče

Softstarter 7.5kW

Najmodernejšie softštartéry sú vybavené systémom adaptívneho riadenia zrýchlenia, známym aj ako AAC. Tento systém pomáha zabezpečiť plynulý a kontrolovaný štart elektromotora. Tým, že sa systém AAC prispôsobuje meniacim sa potrebám motora, pomáha predchádzať prípadným škodám, ktoré by mohli byť spôsobené náhlym štartom.

Softštartér sa dokáže priamo prispôsobiť vlastnostiam elektromotora a prispôsobiť svoje riadenie na maximálnu optimalizáciu prevádzky. Pri každom rozbehu alebo zastavení systém AAC vyberá z troch alebo viacerých profilov zrýchlenia alebo spomalenia, aby zabezpečil hospodárnu prevádzku elektromotora.

Frekvenčné meniče nie sú vo výrobnom sektore výnimkou. Používajú sa na riadenie dopravníkov, obrábacích strojov alebo ventilačných systémov. Dnes možno bez preháňania povedať, že frekvenčné meniče sú nepostrádateľnou súčasťou pohonných systémov v rôznych priemyselných odvetviach. Fungujú na jednoduchom princípe zmeny frekvencie napájacieho napätia, čím sa mení rýchlosť otáčania motora.

Frekvenční měnič 0,4kW
Frekvenční měnič 0,4kW

Frekvenčné meniče sú dôležitou súčasťou výrobného procesu a umožňujú efektívnejšie riadenie dopravníkových pásov. To zahŕňa riadenie polohy, nastavenie rýchlosti a plynulejšie rozbiehanie alebo dobiehanie. Frekvenčné meniče možno použiť aj na riadenie obrábacích a výrobných strojov, čím sa zabezpečí maximálna presnosť výroby a obrábania. Na tento účel odporúčame používať modulárne frekvenčné meniče s vektorovým riadením – sú ideálne pre výrobný sektor.

You Might Also Like