Dodržování optimální provozní teploty je pro třífázový motor klíčové – jak pomůže externí chlazení?

trifazovy motor

Třífázový asynchronní motory řady AL patří mezi pohonných zařízení v naší nabídce dlouhodobě mezi nejprodávanější. Svými parametry totiž splňují požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků a vyznačují se řadou výhod. Ani ten nejkvalitnější elektromotor vám však dlouho nevydrží, pokud nebudou dodrženy jeho optimální provozní podmínky. Často řešíme otázky související s udržováním provozní teploty a rozhodli jsme se, že se této problematice budeme věnovat blíže.

Proč je důležité sledovat provozní teplotu elektromotoru?

Provozování elektromotoru mimo stanoveného teplotního rozmezí snižuje jeho účinnost, životnost a může vést k jeho nevratnému poškození. Bližší údaje k provozní teplotě elektromotoru najdete vždy v příručce od výrobce. Závisí na typu elektromotoru, způsobu použití a také od okolního prostředí. Třífázové elektromotory se doporučuje provozovat při teplotě prostředí od -20 ° C do 40 ° C, jakékoli jiné teploty mimo tento rozsah mohou být pro elektromotor přímo až fatální.

detail elektromotora

Abyste měli záruku, že kolísání teplot resp. příliš vysoké teploty nepoškozují váš elektromotor, měli byste mít přehled o tzv. tepelném managementu elektromotoru. Znamená to zjistit, jaké všechny faktory a do jaké míry ovlivňují zvyšování teploty během provozu elektromotoru. Nejednou může jít o zdánlivé drobnosti, které se vyskytují pouze v určitém čase a způsobují například rychlé kolísání teploty. Samozřejmě, moderní třífázové elektromotory jsou vybaveny celou řadou ochranných prvků, přesto je vždy dobré, pokud máte o provozních podmínkách elektromotoru co nejlepší přehled.

Externí chlazení pro třífázové motory přispívá k delší životnosti

Podrobné sledování teplotních změn během provozu elektromotoru vám pomůže snadno odhalit některé typy závad a také můžete odhalit slabá místa chlazení. V situacích, kdy identifikujete, že chlazení elektromotoru není vždy dostatečné, velmi dobrým řešením je využití externího chlazení. V tom případě se doplňkový ventilátor umísťuje zpravidla do krytu elektromotoru a dá se napájet spolu s elektromotorem nebo nezávisle od něj.

trifazove motory

Nezávisle napájené chlazení pro třífázové motory přináší zásadní výhodu v tom, že samotné chlazení probíhá nezávisle na otáčkách motoru, takže chlazení je možné nechat v provozu například i po vypnutí motoru. Pokud si nejste jisti, zda je chlazení vašeho elektromotoru dostatečné a provoz při vysokých teplotách nezkracuje jeho životnost, obraťte se na nás a najdeme pro vaše potřeby optimální řešení.


Zdroj: vyboelectric.cz

Summary
Dodržování optimální provozní teploty je pro třífázový motor klíčové
Article Name
Dodržování optimální provozní teploty je pro třífázový motor klíčové
Description
Třífázový asynchronní elektromotory řady AL patří mezi pohonných zařízení v naší nabídce dlouhodobě mezi nejprodávanější.
Author
Publisher Name
e-knihovnicka.cz

You Might Also Like